קמפוס

VOUS SOUHAITEZ TRAVAIL DANS L"HOTELLERIE EN ISRAEL?VATEL TEL AVIV A LA SOLUTION

Quand Efrat Lerer Training Manager de l'hôtel David Intercontinental vient à la rencontre de nos étudiants de 3e année du Bachelor pour les recruter.


VOUS SOUHAITEZ TRAVAIL DANS L

Avec plus de 5 ans d'expérience en Israël, nous avons créé des liens de confiance unique avec les professionnels du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, Carlton, Sheraton, Dan, Isrotel, Ritz Carlton, Atlas, david Citadel, Alrov, Fattal,.... qui souhaitent recruter nos étudiants constatent avec de nombreuses propositions de travail.

Voici quelques postes disponibles qui sont proposés aux étudiants ou diplômes de Vatel Tel Aviv.

HOTEL DAVID INTERCONTINENTAL TLV
- Sales representative corporate
- F&B Supervisor
- Front Desk Supervisor

HOTEL SHERATON TLV
- Guest Relation

HOTEL THE NORMAN TLV
- Front Desk Supervisor

HOTEL RITZ CARLTON HERZLIA
- Banquet Supervisor
- More Than 8 various positions in F&B

NORDOY BOUTIQUE HOTEL TLV ( OUVERTURE )
- Front Desk Agent (multitask)

SUITES HOTEL TLV
- Assistant Operation Manager

HOTEL DAVID CITADEL JERUSALEM
- HK Supervisor
- F&B Supervisor

HOTEL INBAL JERUSALEM
- Spa Receptionist
- F&B Supervisor

Vatel Tel Aviv, une Business School unique qui a fait ses preuves pour les Francophones, Anglophones et Israéliens avec une reconnaissance nationale par les professionnels du secteur, 100 % d'emploi dans le secteur, 30 000 diplômes a travers le monde, 40 écoles.

Toi aussi tu as ta place parmi nous !

"Ouvre-toi au monde et vise le succès"

Vatel Tel aviv une école d'exception pour des carrières passionnantes.
Programme en 3 ans du Bachelor avec diplôme d'état français Niveau II + diplômes du Ministere du Tourisme Israélien et MBA Exécutif en 2 ans avec diplôme d'état français Niveau I et diplômes du Ministere du Tourisme Israélien.

Prochaine rentrée du Bachelor 19 octobre 2017:
2 classes du Bachelor au choix:( 3 ans de Programme)
- Classe Francophone 1er année et Anglophone 2e et 3 année.
- Classe Anglophones 3 ans.

Prochaine Rentrée du MBA 4 septembre 2017:
- Classe Anglophone uniquement

Prochaine Rentrée de la classe de la Passerelle: 3 septembre 2017
- Anglophone uniquement

Inscriptions Ouverte jusqu'à fin juin 2017!

Places Limitées!

Admissions@vatel.co.il ou +972 (0)3 600 6687
www.vatel.co.il

המראיין שלכם
צור קשר עם הקמפוס הזה

Director
Michael SEBBAN
Psagot Tower , 3 Boulevard Rothschild
Tel Aviv - IL

צור קשר עם הקמפוס הזה
+972 (3) 60 06 687
מצא את תכנית ההכשרה המתאימה לך

בשלושה צעדים
כמה קליקים יספיקו!

מרקו פולו
תלמידים - היפתחו כלפי העולם הגדול

למידע נוסף
התמחות בתואר שני
מנהל במלונאות הבינלאומית

למידע נוסף