קמפוס

לימודים לתואר שני

תואר שני במנהל עסקים (MBA) ב-Vatel

ניהול מלונות בינלאומי

מנהל מלונות בינלאומי

  • תואר צרפתי מאושר – רמה I
  • סה"כ נקודות זכות (נ"ז): 120 ECTS (European Credit Transfer System – המערכת האירופית להעברת נקודות זכות)

  

תואר שני MBA ב-Vatelמנהל מלונות בינלאומי

התמחות ב-Revenue Management

 

מכינה **

 220 שעות לימוד

ניהול פיננסי – שיווק – משפט עסקי  – ניהול משאבי אנוש – אסטרטגיה עסקית

– אסטרטגית התיירות של המלונאי – כלכלת בית העסק בענף התיירות

התמחות מעשי בבית מלון

800 שעות

 

ניהול 4

444 שעות לימוד

37 שבועות למודי ערב 3 פעמים בשבוע

סמסטר אקדמי

התמחות

בקרה תפעולית, ניהול חשבונאי, אסטרטגיות ניהולית, משאבי אנוש, אסטרטגיות שיווקית, מדעי המחשב ו-IT, אסטרטגיות תיירות עבור בתי מלון, לימודי כלכלה של חברות תיירות, לימודי אנגלית מתוגברת , תקשורת באנגלית/עיברית

  • 1000  שעות מינימום בתעסוקה בבית מלון

 

90 נ"ז ECTS

 ניהול 5  

432 שעות לימוד

36 שבועות למודי ערב 3 פעמים בשבוע

סמסטר אקדמי

התמחות

בקרה תפעולית, ניהול חשבונאי, אסטרטגיות ניהולית, משאבי אנוש, אסטרטגיות שיווקית- revenue & Yield Management, משחק העסקים הבינלאומיים של Vatel – עבודת גמר

  • 1000  שעות מינימום בתעסוקה בבית מלון

 

90 נ"ז ECTS

רמת סף נדרשת:

Baccalauréat (תעודת בגרות) + 2/3 שנות לימוד + מבחן כניסה+ TOEFFEL 500

 

משך הלימודים:

שנתיים וחצי **

** התלמידים שסיימו מסלול של תעודת בגרות + 3 שנות לימוד במלונאות, רשאים להיכנס ישירות לניהול 4, בכפוף לבחינת תיקם האישי.

מטרת ההכשרה:

ללמוד את שיטות הניתוח וקבלת ההחלטות, וכן את הפרקטיקה של הניהול. לפתח גישה פתוחה אל עולם העסקים בכלל, כדי לפתח תכונות של יזם, ובפרט בתחום התיירות והמלונאות הבינלאומית.

תואר ותעודות המוקנות בסוף תכנית הלימודים:

תואר שני (MBA) מטעם Vatelניהול מלונות בינלאומי

מנהל מלונות בינלאומי

תואר צרפתי ברמה I, שיירשם במרשם הלאומי לתעודות מקצועיות עפ"י צו משר העבודה, התעסוקה והבריאות בצרפת, אשר פורסם בעלון הרשמי של רפובליקת צרפת ב-14 באפריל 2012. למידע נוסף  אודות מנהל המלונות הבינלאומי

תעודות המוכרות כשוות ערך

הסכמים אירופאיים או בינלאומיים

  • מוסמך בניהול תיירות, התמחות – מלונאות בינלאומית
  • מנהל בענף המלונאות הבינלאומית
  • ניהול עסקי מלונאות ומסעדנות
  • תואר מוסמך בתחום מקצועי
  • תואר מוסך בניהול מלונות בינלאומי
  • MBA אירופאי בניהול מלונות בינלאומי
 

 

התואר מוכר ע"י VAE (גוף ממשלתי בצרפת להסמכה עפ"י ניסיון נצבר)

- MBA אירופאי בניהול מלונות ותיירות בינלאומיים

התואר נמסר ע"י Eurhodip

 

תכנית המכינה

יהא אשר יהא המסלול אותו עבר התלמיד לפני כן, בשלב המכינה רוכש התלמיד ניסיון בשטח ומתוודע לניהול התפעולי בתחומי המלונאות והתיירות. הוא משלים את השנה בהתמחות בזירה הבינלאומית.

ניהול

- רכישת אוצר המילים ומושגי היסוד

- גיבוש סינתזה בין הקורסים השונים

- מעבר מגישה חשבונאית לקבלת החלטות ניהולית

 

שיווק

- למידת נושא שיווק השירותים, השיווק הישיר ואת שיטת הניהול על פי תשואה (Yield Management).

ניהול משאבי אנוש

- חניכה בשיטות ניהול משאבי האנוש במלונאות / מסעדנות והבנת חשיבותן.

 

ניהול מעשי

- הגברת המודעות לבעיות ניהול מעשיות, המתעוררות בבית מלון.

- הטמעת גישה ניתוחית, השואפת לסינתזה.

 

מיסוי בבית העסק

- הגברת המודעות למיסוי עסקים – מקורות הדין, חוקים ספציפיים לענף משאבי האנוש, המע"מ, בית העסק הפרטי, החברה, מיסי שכר.

 

המלונאות בראי המשפט

- היכרות עם מכלול החוקים החלים על עולם המלונאות.

 

כלכלת התיירות העולמית

- הצגת יחסי הגומלין בין ענף המלונאות לענף התיירות, והאפשרות לשלב ביתר קלות קבוצות גדולות, כאשר פועלים בשני הענפים במקביל.

 

כלכלת בית העסק

- הגברת המודעות למושג בית העסק ולמקומו בסביבה הכלכלית.

 

אנגלית

- היכרות עם עולם המלונאות.

- הכנה להתמחות התפעולית והלשונית.

 

 

גרמנית, ספרדית או צרפתית כשפה זרה

- תקשורת בע"פ במצבים מעשיים מתחום המלונאות / מסעדנות.

 

תזונה

- קביעת עקרונות בטיחות המזון במסעדנות.

- עריכת ניתוח חושי (sensory analysis).

כרמי יינות

- העלאת המודעות לנושא היין במסעדנות.

 

תרבות מקצועית

- הבנת העבר כדי לחזות את העתיד.

- לעורר את סקרנותו של התלמיד, ללמדו להשתמש בעיתונות המקצועית ובעיתונות הכללית.

 

דימוי עצמי

- לייחס לעצמך דימוי, להיות מודע לעצמך, לבטוח בעצמך על מנת להקנות תוכן לדימוי שלך.

- לעמוד על ערכך העצמי, תוך כבוד לאחרים.

 

 

טכניקות ניהול מו"מ

- למידת יסודות ניהול המו"מ, הכנה לניהול משא ומתן להשגת הסכמים ברמות שונות בבית העסק.

 

ניהול רב-תרבותי

- פתיחות לתרבויות שונות והבנתן.

- למידת שיטות הניהול השונות ברחבי העולם.

- ניהול צוותים רב-תרבותיים.

 

 סביבת ענף המזון והמשקאות

- היכרות עם מוצרי תחום המסעדנות ושירותיו, וכן עם מקצועות ההארחה.

 

 מחשבים

- שליטה באינטרנט

- היכרות עם הכלים המשרדיים המשמשים לניהול בתחום המלונאות.

- פיתוח מערכת מומחה כעזר בקבלת החלטות.

 

יישומים מעשיים

- השגת שליטה בטכניקות בתחומי המסעדנות, אמנות המטבח והמלונאות.

דו"ח אודות ההתמחות (מכינה)

 

תכנית ניהול 4

 

התלמיד מטמיע בהדרגה את שיטות הניתוח וקבלת ההחלטות המקובלות בענף המלונאות, ומשלים את השנה בהכשרה ניהולית בבית העסק.

 

בקרת ניהול וניהול פיננסי

- לימוד כלי ההחלטות האסטרטגיות, בחירה בין סגנונות ניהוליים.

 

שיווק

- התנסות בשיווק ישיר, בארגון שירות מסחרי, ובניהול על פי תשואה (Yield Management).

 

משפט עסקי

- היכרות עם המסגרות המוסדיות המושלות בתחום המשפט, עם צורות ההתאגדות של בתי העסק, עם האחריות החוזית האזרחית, ועם דיני העבודה.

 

מיסוי בית העסק

- רכישת היכולת למדוד את השפעת הבחירות המשפטיות והפיננסיות על המיסוי ועל רווחיות בית העסק.

- רכישת היכולת לנהל את היחסים מול רשויות המס: הצהרות וביקורות מס.

 

מחשבים

- רכישת שליטה בתוכנות הנחוצות לאנשי המקצוע במחלקות השיווק, הכספים וניהול משאבי האנוש.

 

ניהול משאבי אנוש

- היכרות עם לוחות ההתארגנות בענף המלונאות, עם הגדרת התפקידים, עם התקציב לכוח האדם ועם חיי העובדים בבית העסק. 

 

אסטרטגיה עסקית

- הבנת תהליכי השינוי העדכניים.

- יכולת להגדיר אסטרטגיות בהתאם לנקודות החוזק של בית העסק ולחולשותיו.

 

אסטרטגית התיירות של המלונאי

- היכרות עם יעדי התיירות שמחוץ לאירופה, תוך שימת דגש על גישה סוציו-תרבותית ואף גיאופוליטית בכל הנוגע ליעדים אלה, כולל היסטוריה, המסורות, הדתות, האמנות וסגנונות החיים.

 

 כלכלת בית העסק בענף התיירות

- לימוד עקרונות כלכלת השוק, ובפרט שוק התיירות.

 

 שפות IV

- רכישת שליטה בתקשורת בשפות זרות – אנגלית, גרמנית, ספרדית או צרפתית כשפה זרה.

 

דו"ח אודות ההתמחות (מכינה)

 

תכנית ניהול 5

 

תכנית זו, של שנת ניהול 5, פותחה לפני שנים רבות, כדי לספק מענה קרוב ככל האפשר לציפיות בענף המלונאות הבינלאומית, שהוא ענף תחרותי ומובנה, המורכב מקבוצות בינלאומיות גדולות, המחפשות צוותי ניהול שיהיו מסוגלים לעמוד בדרישות הענף.

התכנית מכינה את התלמידים, לא רק להפוך למנצחי תזמורת של ממש, בעלי בקיאות מושלמת בכל המנגנונים התפעוליים של בית עסק בתחום המלונאות, אלא גם לעסוק בניהול בינלאומי, כחברים בצוות מורכב ובו חברים מכל העולם. 

המראיין שלכם
צור קשר עם הקמפוס הזה

Director
Michael SEBBAN
Psagot Tower , 3 Boulevard Rothschild
Tel Aviv - IL

צור קשר עם הקמפוס הזה
+972 (3) 60 06 687
מצא את תכנית ההכשרה המתאימה לך

בשלושה צעדים
כמה קליקים יספיקו!

מרקו פולו
תלמידים - היפתחו כלפי העולם הגדול

למידע נוסף
התמחות בתואר שני
מנהל במלונאות הבינלאומית

למידע נוסף
חדשות
VATEL TEL AVIV - UNE FORMATION ET DES CARRIERES

16/05/2017 VATEL TEL AVIV - UNE FORMATION ET DES CARRIERES

Connaissez-vous Dan ELCABAS, il est diplôme du Bachelor Vatel Tel aviv de [...]

VOUS SOUHAITEZ TRAVAIL DANS L

16/05/2017 VOUS SOUHAITEZ TRAVAIL DANS L"HOTELLERIE EN ISRAEL [...]

Quand Efrat Lerer Training Manager de l'hôtel David Intercontinental vient [...]

Connaissez-vous Josh Mozo élève de MBA à Vatel Tel Aviv?

16/05/2017 Connaissez-vous Josh Mozo élève de MBA à Vatel [...]

Vous pouvez le rencontrer à l'hôtel Ritz Carlton a Herzlia. Il est Lobby [...]

המראיין שלכם
צור קשר עם הקמפוס הזה

Director
Michael SEBBAN
Psagot Tower , 3 Boulevard Rothschild
Tel Aviv - IL

צור קשר עם הקמפוס הזה
+972 (3) 60 06 687


אולם העיתונות