קמפוס

Undergraduate studies

לימודים לתואר ראשון
תואר ראשון ב-Vatel
בצלור בניהול מלונות בינלאומי בכיר

מנהל מלונות בינלאומי

 • תואר צרפתי מאושר – רמה II
 • סה"כ נקודות זכות (נ"ז): 180 ECTS (European Credit Transfer System – המערכת האירופית להעברת נקודות זכות)

 

תואר ראשון ב-Vatel – ניהול מלונות בינלאומי

ניהול רמה 1

סמסטר א' – תיאוריה

סמסטר ב' - התמחות

ניהול I – שיווק I – משאבי אנוש – מחשבים I – כלכלה – תרבות מקצועית – דימוי עצמי – תזונה I – כרמי יינות צרפתיים
– היכרות עם עולם העסקים – אנגלית I - ספרדית או צרפתית כשפה זרה – תורת המסעדנות – תורת המטבח – סביבת ההסעדה / ענף המזון והמשקאות – סביבת המלון

 • התמחות תפעולית בבית עסק
 • משך: 4-5 חודשים

 

תנאים להמחשה בלבד*

 • בישראל: 5000 שקל לחודש בתחשב בתנאי המלון

60 נ"ז ECTS

  

ניהול רמה 2

סמסטר ג' – תיאוריה

סמסטר ד' - התמחות

ניהול II – שיווק II – ניהול משאבי אנוש II – מחשבים II – מלונאות בראי המשפט – משפט עסקי – כלכלה בענף התיירות – הסביבה הכלכלית – אנגלית II –
ספרדית או צרפתית כשפה זרה II – המציאות המקצועית – תזונה II – כרמי יינות בעולם – תקשורת מילולית – יישומים מקצועיים – דו"ח על ההתמחות בניהול I

 • התמחות תפעולית בבית עסק, באירופה או בעולם
 • משך: 4-5 חודשים

 

תנאים להמחשה בלבד*

 • באירופה – 450 אירו נטו לחודש, וכן מזון ואירוח
 • בשווייץ: 2168 פר"ש ברוטו לחודש

60 נ"ז ECTS

 

ניהול רמה III

סמסטר ה' – תיאוריה

סמסטר ו' – התמחות (רשות)

ניהול מערכות מידע III – שיווק III – ניהול משאבי אנוש III – תכנון ופיתוח בתחום התיירות – מחשבים III – ניהול בסביבה רב-תרבותית – אנגלית III – ספרדית או צרפתית כשפה זרה III –
ידיעת אירופה – ניהול מס בבית העסק – טכניקות לניהול משא ומתן – יישומים מעשיים בניהול – קידום בית העסק – דו"ח על ההתמחות בניהול II

 • התמחות תפעולית או ניהולית בבית עסק, באירופה או בעולם
 • משך: 5-6 חודשים

 

תנאים להמחשה בלבד*

 • באירופה – 450 אירו נטו לחודש, וכן מזון ואירוח
 • בשווייץ: 2168 פר"ש ברוטו לחודש

60 נ"ז ECTS

 

 

* תנאי ההתמחות מוצגים להמחשה בלבד. הם אינם חוזיים וייתכנו בהם שינויים מהתמחות מסויימת אחת לאחרת, בהתאם לארץ המארחת.

רמת סף נדרשת:

בצרפת: Baccalauréat

בבלגיה: תעודת גמר לימודי תיכון

בספרד: Bachillerato

בשווייץ: בגרות

בישראל: בגרות מלאה

בארצות האחרות: תעודת בי"ס תיכון או שווה ערך, רמה או מבחני כניסה לאוניברסיטה.

 

לתלמידים המעוניינים בהכשרה בשפה האנגלית:

רמת האנגלית הנדרשת: TOEFL 500 (173 PC / 61 IBT) או IEL TS 5.0 (אקדמי) – את המכתב הנלווה לבקשה יש לכתוב באנגלית.

משך הלימודים:

שלוש שנים

מטרת ההכשרה:

בסביבה בינלאומית, ללמוד את שיטות הניהול והארגון. לרכוש רקע ניהולי, משפטי, כלכלי ובשפות, כהכנה לתפקיד ניהול תפעולי בבית העסק.

תואר ותעודות המוקנות בסוף תכנית הלימודים:

 

תואר ראשון מטעם Vatel ניהול מלונות בינלאומי

מנהל מלונות בינלאומי

תואר צרפתי ברמה II, שיירשם במרשם הלאומי לתעודות מקצועיות עפ"י צו משר העבודה, התעסוקה והבריאות בצרפת, אשר פורסם בעלון הרשמי של רפובליקת צרפת ב-14 באפריל 2012. למידע נוסף

תעודות המוכרות כשוות ערך

הסכמים אירופאיים או בינלאומיים

 • רישיון ניהול במלונאות
 • רישיון מקצועי
 • תואר בוגר בניהול מלונות
 • תואר בוגר בתיירות
 

 

 

התואר מוכר ע"י VAE (גוף ממשלתי בצרפת להסמכה עפ"י ניסיון נצבר)

- תואר בוגר אירופאי בניהול מלונות בינלאומי

התואר נמסר ע"י Eurhodip

 

תכנית ניהול 1

התלמיד עורך היכרות עם שיווק, משאבי אנוש, ניהול ותרבות מקצועית ומתמודד, במסגרת בית הספר, עם תחום ההסעדה, עם טכניקות הפקה קולינריות, עם עריכת אירועים גדולים... ולבסוף הוא משלים את שנת הלימודים בפרק התמחות במדינה בה הוא לומד.

ניהול I

- רכישת אוצר המילים ומושגי היסוד

- הבנה כיצד הניהול בפועל משמש ככלי ליישום מדיניות ההנהלה.

 

שיווק I

- הבנת יסודות השיווק, כדי להבין את מדיניות השיווק ואת חשיבותה בבית העסק.

 

ניהול משאבי אנוש I

- חניכה בעקרונות יסוד המושלים בניהול משאבי האנוש.

 

מחשבים I

- חניכה בשימוש באינטרנט ובחיפוש מידע במסגרת בית העסק.

- היכרות עם הכלים המשרדיים המשמשים לניהול בתחום המלונאות.

 

כלכלת בית העסק

- הבנת המושג 'בית העסק' ומקומו בסביבה הכלכלית.

 

תרבות מקצועית

- הבנת העבר כדי לחזות את העתיד.

- לעורר את סקרנותו של התלמיד, ללמדו להשתמש בעיתונות המקצועית ובעיתונות הכללית.

 

דימוי עצמי

- לייחס לעצמך דימוי, להיות מודע לעצמך, לבטוח בעצמך על מנת להקנות תוכן לדימוי שלך.

- לעמוד על ערכך העצמי, תוך כבוד לאחרים.

 

תזונה I

- להכין תפריטים מאוזנים, המביאים בחשבון את הערכים התזונתיים המומלצים למתבגרים, מבוגרים וספורטאים.

- לנתח את התפריטים השונים.

 

כרמי יינות צרפתיים

לרכוש הבנה ביינות, להבין מהו יין, כדי להפיק תועלת מידיעה זו בהמשך הדרך.

 

היכרות עם בית העסק

היכרות עם בתי עסק בענף, באמצעות ביקורים והרצאות.

 

אנגלית I

- מעבר מאנגלית של בית ספר לאנגלית בתקשורת מקצועית.

 

ספרדית או צרפתית כשפה זרה

- היכרות עם ענף המלונאות – מסעדנות.

- היכרות עם הצורות הלשוניות הבסיסיות ועם אוצר המילים המקצועי.

 

מבוא ליישומים מעשיים במסעדה

- התנסות בסיטואציות ממשיות באולם ההסעדה, בקבלה, במטבח ובמאפייה.

 

 

סביבת ההסעדה / ענף המזון והמשקאות ומלונאות

- לרכוש ידע כללי בתחומי המסעדנות והמלונאות.

 

תכנית הניהול 2

 

בהמשך ללימודי התיאוריה, התלמיד מתנסה בניהול בסביבה מעשית: תלמידי השנה הראשונה נחנכים ע"י תלמידי השנה השלישית. הם רוכשים ביטחון עצמי ועוברים התמחות באירופה או בעולם.

 

תכנית מרקו פולו: התלמיד רשאי ללמוד בשנה השנייה בבית ספר אחר של Vatel.

למידע נוסף אודות תכנית מרקו פולו

 

ניהול II

- פיתוח תרבות הניהול של התלמיד.

- רכישת יסודות הניהול האירופי והניהול האמריקאי.

 

שיווק II

- למידת שיווק תפעולי ואסטרטגי.

 

ניהול משאבי אנוש II

- עריכת היכרות עם היבטים שונים בניהול משאבי אנוש ובניהול יכולות.

 

מחשבים II

- היכרות עם כלי המחשוב המשמשים לניהול במלונאות.

 

המלונאות בראי המשפט ומשפט עסקי

- היכרות עם מכלול החוקים הנוגעים לפעילות המלונאית ולפעילויות המסחריות שמבצעים בתי עסק.

 

כלכלה בענף התיירות

- הצגת יחסי הגומלין בין ענף המלונאות לענף התיירות, והאפשרות לשלב ביתר קלות קבוצות גדולות, כאשר פועלים בשני הענפים במקביל.

 

הסביבה הכלכלית

- להגביר את המודעות למנגנונים הכלכליים.

- לרכוש אוצר מילים ספציפי.

 

אנגלית II

- ללמוד להכיר את עולם המלונאות האנגלו-סכסוני, לרכוש עצמאות בשפה, להתכונן להתמחות במדינה דוברת אנגלית ולהרחיב את ההיכרות עם העולם דובר-האנגלית בכללותו.

 

גרמנית, ספרדית או צרפתית כשפה זרה II

- היכרות עם המלון כבית עסק.

- העמקת ההיכרות עם הצורות הלשוניות הבסיסיות ועם אוצר המילים המקצועי.

- ללמוד לזהות ולהתמודד עם לקוחות מסוגים שונים.

 

המציאות המקצועית

- שימוש בקורסים של השנה הראשונה ככלי להבנת המגמות העכשוויות.

- רכישת היכולת לדבר ולהסביר מוצרים ומושגים חדשים.

 

 

תזונה II

- קביעת עקרונות בטיחות המזון במסעדנות.

- עריכת ניתוח חושי (sensory analysis).

 

 כרמי יינות בעולם

- היכרות עם 'גיאוגרפית הכרמים' ועם יינות העולם.

 

תקשורת מילולית בע"פ

- לשלוט בתקשורת בע"פ באמצעות משחקי תפקידים.

 

יישומים מקצועיים

- ללמוד לשלוט בטכניקות במסעדנות, באמנות המטבח ובמלונאות.

 

תכנית הניהול 3

משנלמדו היסודות, התלמיד מוצב כעת כמנהל צוותים במסגרת בית הספר. הוא מפתח מיומנויות ניתוח, בהישענו על כל הידיעות שרכש. הוא מפתח אסטרטגיות ומקבל את החלטותיו הראשונות.

ניהול מערכות מידע III

- היכרות הדרגתית עם תחום בקרת העלויות.

- שליטה בכלי הניהול האירופי והאמריקאי.

 

שיווק III

- יישום שיווק תפעולי.

- למידת תמהיל השיווק (Marketing Mix) וקווי המדיניות החדשים הנגזרים ממנו.

- שליטה באסטרטגיות חדשות כגון ניהול על פי תשואה (Yield Management).

 

ניהול משאבי אנוש III

- שליטה בכלי ניהול משאבי האנוש המשמשים לניהול במלונאות / מסעדנות.

 

תכנון ופיתוח בתחום התיירות

- היכרות עם המרחב התיירותי האירופאי דרך דפוסי הארגון, ובאמצעות דוגמאות ממשיות מתוך איזוריים תיירותיים גדולים שתוכננו ופותחו.

- שימוש בכלי הסטטיסטי והגרפי, וכן במסמכים קולנועיים ובאינטרנט.

 

מחשבים III

- שליטה בתוכנות שונות המשמשות לניהול במלונאות / מסעדנות.

 

ניהול בסביבה רב-תרבותית

- פתיחות לתרבויות שונות והבנתן.

- למידת שיטות הניהול השונות ברחבי העולם.

- ניהול צוותים רב-תרבותיים.

 

אנגלית III

- תקשורת בע"פ במצבים מקצועיים, ניהוליים ושיווקיים.

 

גרמנית, ספרדית או צרפתית כשפה זרה III

- תקשורת בע"פ במצבים מקצועיים, ניהוליים ושיווקיים.

 

ידיעת אירופה

- רכישת ידיעות אודות משקאות, תרבות המטבח והמוסדות האירופאיים.

 

ניהול מס בבית העסק

- הגברת המודעות לסוגיות מס הנוגעות למלונות: המקורות בחקיקה, מיסוי, תוצאות הפעילות, מע"מ, הון החברה, מס שכר.

 

טכניקות לניהול משא ומתן

- למידת יסודות ניהול המו"מ, הכנה לניהול משא ומתן להשגת הסכמים ברמות שונות בבית העסק – בין בניהול משאבי אנוש, מול העובדים, ברמה הפנימית, מול מחלקות אחרות (למשל המחלקה הפיננסית) או כלפי חוץ, מול הספקים.

 

יישומים מעשיים בניהול

- ללמוד לנהל צוות במסעדנות ובמלונאות.

- יישום הידע התיאורטי בתחומי המסחר, משאבי האנוש ובקרת העלויות.

קידום בית העסק

-  שליטה בטכניקות הקידום והתקשורת כדי להציג את בית העסק בצורה הטובה ביותר. 

המראיין שלכם
צור קשר עם הקמפוס הזה

Director
Michael SEBBAN
Psagot Tower , 3 Boulevard Rothschild
Tel Aviv (Tel Aviv) - IL

צור קשר עם הקמפוס הזה
+972 (3) 60 06 687
מצא את תכנית ההכשרה המתאימה לך

בשלושה צעדים
כמה קליקים יספיקו!

מרקו פולו
תלמידים - היפתחו כלפי העולם הגדול

למידע נוסף
התמחות בתואר שני
מנהל במלונאות הבינלאומית

למידע נוסף
חדשות
VATEL TEL AVIV - UNE FORMATION ET DES CARRIERES

16/05/2017 VATEL TEL AVIV - UNE FORMATION ET DES CARRIERES

Connaissez-vous Dan ELCABAS, il est diplôme du Bachelor Vatel Tel aviv de [...]

VOUS SOUHAITEZ TRAVAIL DANS L

16/05/2017 VOUS SOUHAITEZ TRAVAIL DANS L"HOTELLERIE EN ISRAEL [...]

Quand Efrat Lerer Training Manager de l'hôtel David Intercontinental vient [...]

Connaissez-vous Josh Mozo élève de MBA à Vatel Tel Aviv?

16/05/2017 Connaissez-vous Josh Mozo élève de MBA à Vatel [...]

Vous pouvez le rencontrer à l'hôtel Ritz Carlton a Herzlia. Il est Lobby [...]

המראיין שלכם
צור קשר עם הקמפוס הזה

Director
Michael SEBBAN
Psagot Tower , 3 Boulevard Rothschild
Tel Aviv (Tel Aviv) - IL

צור קשר עם הקמפוס הזה
+972 (3) 60 06 687


אולם העיתונות