בוגרים

הבוגרים

הבוגרים

Vatelalumni.com היא הרשת שלך, גרסה 2.0!

מצא חבר לספסל הלימודים, השתתף בהרצאות, חלוק חוויות, השג המלצה, הגש הצעות להתמחות, גייס... Vatel Alumni היא רשת בינלאומית אדירת מימדים, עליה תוכלו להסתמך לאורך כל חייכם המקצועיים, ללא קשר לבית הספר המקורי בו למדתם, השנה בה קיבלתם את התואר, התואר אותו רכשתם, האיזור הגיאוגרפי בו אתם עובדים...

עיין בהצעות העבודה

Vatel מהווה קשר תמידי עם המקצוע, ושומר לבוגריו הצעות עבודה בכל העולם. הצעות אלה מוגשות ע"י אנשי Vatel או ע"י בתי עסק, הפועלים בשותפות עם Vatel. הם שמורים לאנשי Vatel באופן בלעדי.

 גלוש ב-Vatel Alumni